Visit us on:
YouTube

Angličtina jako druhý jazyk

Napsala: Eva Dlouha
 

ESL Group

 

 

 

 

 

Photo by: Eva Dlouha

 

Vím, jak těžké a obtížné je opustit vlastní zemi, začítít v novém místě a prostředí, a učit se nový jazyk. Já jsem též před 21 lety odešla z Československa, z komunismu, se svým mužem a 3 letým synem, a přišla do Kanady.

Vzhledem k mé malé znalosti angličtiny jsem byla ráda, že jsem po příjezdu do Londonu, Ontario, měla možnost začít studovat angličtinu. V té době se angličtina vyučovala na Fanshawe College, v několika kostelích a knihovnách. Existovaly také večerní programy na několika základních školách.

Po skončení mého kursu na Fanshawe College v ESL tride ( ESL = angličtina jako druhý jazyk), jsem se nemohla dočkat naučit se ještě víc, a proto jsem pokračovala ve studiu angličtiny v místních knihovnách, navštěvovala jsem večerní kurzy a začala jsem pomáhat na základních školách. V Československu, kde jsem byla učitelka na základní škole mě začala výuka bavit. Po určité době jsem získala Diplom, který mi umožnil pracovat jako učitelka na základní školách v Ontariu. Začala jsem učit jako suplující učitelka na základních školách a později jsem dostala možnost vzdělávat dospělé studenty – přistěhovalce - angličtinu.

S radostí mohu říci, že se ESL program pro dospělé studenty v Londonu v posledních letech ještě více rozšířil. London má skutečně hodně k nabídnutí nejen nových příchozím přistěhovalcům, ale i ostatním lidem, kteří přicházejí do tohoto města. Dospělí studenti mají mnoho možností vybrat si školy se studiem angličtiny jako druhý jazyk po celém městě London, které mají školky pro děti, takže se dospělí mohou učit, zatímco o děti je postaráno.

Učím angličtinu více než 15 let, a z toho poslednich 5 let na Wheable-Centrum pro vzdělávání dospělých imigrantů, které je pro svou výuku známo. Na Wheable-Centrum se studenti mohou přihlásit na kurzy několikrát během roku, vždy na začátku nového semestru. K registraci potřebuje každý student povolení ke studiu, imigrační doklady a/nebo kanadské občanství. Každý semestr trvá sedm týdnů a poplatek je $15.00 za semestr. Před začátkem studia každý student projde srovnávací testy, podle kterých je zařazen do patřičného stupně vědomostí v poslechu, čtení, psaní a mluvení, a je zapsán do třídy se studenty, kteří mají přibližně stejné vědomosti. Třídy jsou rozděleny od začátečníků (0 stupěň) do pokročilých (8 stupeň). Po získání stupně 6 ve všech aspektech mluvení, čtení, psaní a poslechu se studenti mohou přihlásit do takzvaných kreditních kurzů, naučit se pracovat s počítači a dále si zdokonalit své vzdělání v anglickém jazyce.

Tam jsou také TVDSB programy k dispozici na několika školách v Londýně a oblasti. Po skončení ESL programu mohou studenti pokračovat ve vzdělávání na Fanshawe College nebo Westervelt College. Na škole Wheable je také “Centrum pro hledání zaměstnání”, kde studenti získávají informace, fakta, statistiky, a kde je jim poskytnuta pomoc při překonávání bariér v hledání zaměstnání. (e-mail: wheable.erc@tvdsb.on.ca). Velkou pomocí pro přistěhovalce v Londonu je také The Cross Cultural Learner Centre, které poskytuje podporu a informace všem lidem na požádání.

Moc mě těší, když vidím studenty z různých zemí studovat se zanícením, zlepšovat si svou angličtinu a zaměřovat se na své sny, aby se z nich stali dobří občané. Moji studenti rychle pocítí přátelskou atmosféru mezi studenty a učiteli. Mají možnost učit se o kanadském způsobu života, poznávat nové přátele během svého studia, což ocení stejně tak jako své lekce!.
_____________________________________________________________
Eva Dlouhy je zkušená ESL učitelka na škole Wheable – vzdělání pro dospělé, v Londonu, Ontario.